Kollegen / Links

KOLLEGEN/ LINKS

Künstler:

Atzl Stefan: http://atzl-stefan.de

Eichner-Dixon Peter: http://ped-art.de

Fajkus Karina: http://fajkus.de

Hesselbach Hans: http://hanshesselbach.de

Marosevic Georg: www.georg-marosevic.de

Neuwert Uschi: www.uschi-neuwert.de

Löw Stephanie: www.stefanie-loew.de

Richter Christiane: www.photografie-richter.de

Schattmann Susanne: www.susanneschattmann.de

Schoppmann Kirsten:  www.facebook.com/kisart.schoppmann

Holzkunst:

Bielefeld Jörg: http://jb-ideenwerkstatt.de

Musik:

Petra Küfner und Markus Wangler/ Ausgsburg

Das Volksweltmusiklyrikduo MUSIQUE IN ASPIK: www.musique-in-aspik.de

Apple / Mac – System Administrator und Entwickler:

Stefan Wieseckel: http://swapspace.de

WEITERE WICHTIGE LINKS:

BBK Nürnberg: www.bbk-nuernberg.de

Galerie KunstimSinn, Nürnberg:  www.galerie-kunstimsinn.de

Galerie-S Luzern: www.galerie-sueess.ch

GEDOK Franken: www.gedok-franken.de

Schaufenster 76, Nürnberg: www.schaufenster76.de

SüdART Nürnberg: www.suedart-ateliertage.de